background

KALİTE POLİKTASI

  • İmalatımızda ve sevkiyatta en sağlıklı ve kaliteli girdileri kullanmak
  • İmalatımızın sağlık güvencesi olarak tüketicilere resmi makamlarca istenilen periyodik raporları vermek
  • Sahip olduğumuz saygınlık, güvenirlilik ve şeffaflığı sürekli kılmak
  • Yeni gıda imalatı için gıda teknolojilerini benimsemek, etik ilkelere önem vererek pazar ağını genişletmek
  • İnsan sağlığına saygıyı esas aldığımızı unutmayarak kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek kalite politikamızdır.